Modlitebňa

Miesto pre ticho a únik pred hektikou letiska. Modlitebne sú k dispozícii pre všetky náboženstvá a každý svetonázor. Modlitebňa v termináli 3 (úroveň 2) je prístupná pre všetkých 24 hodín denne. Ostatné modlitebne, do ktorých sa dostanete len s letenkou, sa nachádzajú v termináli 3 (úroveň 3) a v časti Plaza.

Miesto

Plán

Plaza (schengenský priestor)

Zobraziť v pláne

Terminál 3 (úroveň 2,
letenka nie je potrebná)

Zobraziť v pláne

Terminál 3 (krajiny mimo schengenského priestoru)

Zobraziť v pláne

Kancelária duchovnej správy letiska v termináli 3 (úroveň 2) je otvorená od pondelka do piatka v čase od 10:00 do 13:00 hod, sobota: 08:00 do 10:00, nedeľa: 07:30 do 09:30. a k dispozícii je zamestnanec fary. V súrnych prípadoch je pastoračný tím k dispozícii aj telefonicky. Telefónne čísla nájdete pri vchode do kancelárie. Kresťanská omša sa koná každú nedeľu o 8:00 hod.