NOVÝ PRÍJAZD NA KOMUNIKÁCIU K ODLETOVEJ HALE

Od štvrtok 25. apríla 2019 sa stane celá oblasť komunikácie vedúcej k odletovej hale zónou krátkodobého parkovania. Príjazd bude odteraz regulovaný päťpruhovým plnoautomatickým zariadením so závorami.

RÝCHLE DOPRAVENIE NA 10 MINÚT ZADARMO

Vozidlá budú môcť aj naďalej prechádzať odletovou komunikáciou (Abflugstrasse) zadarmo, aby dopravili cestujúcich k terminálom: krátkodobé parkovanie na 10 minút je zadarmo, aby ste mali dostatok času rozlúčiť sa so svojimi najmilšími (zóna vystupovania).

Dlhšie parkovať možno v bývalých parkoviskách krátkodobého parkovania K1 (pri termináli 1A) a K4 (pri termináli 3), nových parkovacích zónach. Za takéto parkovanie sa účtuje suma 2,- EUR za 15 minút.

Vezmite na vedomie, že krátkodobé parkovanie určené na nastupovanie a vystupovanie je povolené ako doteraz len pozdĺž budovy terminálov (zóna vystupovania). Na dlhšie parkovanie použite obidve parkovacie zóny.

Prehľadný plán

Kliknite na fotografiu, ak si chcete plán zväčšiť.

TAKTO TO FUNGUJE – KROK ZA KROKOM


1. Vjazd

Pri vjazde si vytiahnite parkovací lístok a dobre ho uschovajte.

2. Zóny na zastavenie a parkovacie zóny

Chcete niekoho vyložiť z auta: na krátke zastavenie slúžiace na vystúpenie je určená zóna vystupovania pozdĺž odletového terminálu na pravej strane (zelená časť na karte).

Chcete niekoho odprevadiť a opustiť auto: použite na to parkovacie zóny na ľavej strane (modrá časť na karte, kedysi parkoviská krátkodobého parkovania K1 a K4).

3. Tarifa

Platí nasledujúca tarifa v priestore so závorami:

PRÍJAZD K ODLETOVÝM TERMINÁLOM
Do 10 minút:  zadarmo
Do 15 minút:  € 2,00
Každá ďalšia štvrťhodina (za 15 minút)   € 2,00

4. Výjazd

Výjazd do prvých 10 minút: závory sa automaticky otvoria pri výjazde. Ak sa tak nestane, vložte svoj lístok.

Výjazd po prvých 10 minútach: Najprv zaplaťte za svoj parkovací lístok pri jednom z parkovacích automatov. Závory sa potom automaticky otvoria pri výjazde. Ak sa tak nestane, vložte svoj lístok.