Kontakt

Často kladené otázky

Predpoklady pre vstup na územie Rakúska pre cudzincov
Informácie poskytuje internetová stránka rakúskeho Ministerstva zahraničných vecí

Cestovanie do Rakúska, Vízová povinnosť
Informácie poskytuje internetová stránka rakúskeho Ministerstva zahranicných vecí

Strata cestovného pasu, núdzový (náhradný) pas
Ak ste váš cestovný pas stratili, môžete na Letisku Viedeň požiadať o vydanie núdzového pasu pre cudzincov a to na oddelení preukazov (Ausweisstelle). Potrebujete fotografiu do pasu, 75,90 Euro a identifikačný preukaz - v tomto prípade stačí aj vodičský preukaz. Oddelenie preukazov sa nachádza na 2. podlaží. Dostanete sa k nemu cez odletovú i príletovú zónu nového terminálu Check-in 3.

Osobný preukaz namiesto cestovného pasu
S novým osobným preukazom vlastníte dokument, s ktorým kedykoľvek preukážete vašu totožnosť a ktorý vám poslúži aj ako náhradný cestovný doklad. Na nasledujúcej internetovej adrese sa dozviete, v ktorých krajinách akceptujú rakúsky osobný preukaz aj ako cestovný pas: help.gv.at

Vodičský preukaz namiesto cestovného pasu
Cestujúci sa musia vždy a všade preukázať platným cestovným dokladom - pasom, alebo platným osobným preukazom a to aj na území krajín šengenskej zóny i v Európskej Únii. Napríklad vodičský preukaz nie je platný cestovný doklad.

Prístup do tranzitnej zóny bez platného palubného lístka
Prístup do tranzitnej zóny, teda do priestorov po kontrole palubných lístkov, nie je možný. Výnimku tvoria rodičia odprevádzajúci deti ( nahlásiť leteckej spoločnosti), dodavatelia obchodov ( po predch. nahlásení zo strany konkr. obchodu) a zamestnanci s platným preukazom.

Kam sa môžem obrátiť so svojou sťažnosťou ohľadom bezpečnostnej kontroly?
Sťažnosti týkajúce sa bezpečnostnej kontroly môžete adresovať priamo na ombudsmana "Ombudsstelle für Security und Sicherheitskontrolle" alebo emajlom na adresu ombudsstelle-sicherheit@viennaairport.com.
Aj prostredníctvom kontaktného formulára internetovej stránky Letiska Viedeň sa Vaša sťažnosť dostane priamo k ombudsmanovi. Vaša kritika a podnety sa tiež postúpia na ďalšie spracovanie ombudsmanovi pre bezpečnostnú kontrolu.

Colné predpisy, dovoz rôzneho tovaru
V Rakúsku je príslušnou inštitúciou pre všetky colné otázky Spolkové ministetrstvo financií. Potrebné informácie, ktoré toto ministerstvo poskytuje, vám majú napomôcť pri úvahách o tom, či je možné daný tovar do Rakúska dovážať oslobodené od cla alebo naopak, prípadne aké formality je pri jeho dovoze potrebná zohľadniť: bmf.gv.at , Travellors

Colné predpisy iných krajín, dovoz tovaru do iných krajín
Ohľadom dovozu tovaru do iných krajín sa môžete informovať u vašej leteckej spoločnosti alebo priamo na príslušnom úrade daného štátu. Letisko Viedeň nedisponuje informáciami o dovoze tovaru do iných štátov.

Cestovanie s domácimi zvieratami
V takýchto prípadoch je vaším kontaktným partnerom vaša letecká spoločnosť. Väčšina spoločností poskytuje informácie o možnosti transportu zvierat v príručnej batožine na svojích internetových stránkach, kde sa možete na všetko opýtať. Zoznam leteckých spoločností

Otázky, pripomienky, kritiky

Tu máte možnosť priamo kontaktovať špecializované oddelenia, resp. pracoviská. Pomocou kontaktného formulára sa vaše otázky, podnety alebo kritika dostanú priamo do rúk príslušného pracovníka. Prosíme o pochopenie, že týmto spôsobom neposkytujeme informácie o leteckých tarifách, zoznamoch pasažierov, cenách tovaru a pod.