Vrátenie dane (DPH)

V každom obchode sa opýtajte na formulár pre vrátenie DPH (Tax Refund Cheque). Pri nákupe ho dôsledne vyplňte a nezabudnite, že tento tovar pri dovoze budete musieť deklarovať.


Informácie a tipy

O vrátenie DPH môžete požiadať, ak

  • nemáte trvalé, ani prechodné bydlisko na území EÚ. Výnimkou sú územia tretích krajín (z daňového hľadiska) ako napr. Kanárske Ostrovy, Grónsko, San Marino atď.

  • vaša cieľová destinácia neleží v EÚ.

  • vami zaplatená suma prevyšuje € 75,--.

Ak máte tovar v kufri, tak

  1. choďte k check-in pultu a dostanete batožinový prívesok.
  2. choďte s batožinou k pultu colného vybavenia (pult 195, 196 alebo pult 317, 318) a ukážte colnému úradníkovi váš tovar.
  3. nechajte si opečiatkovať váš Tax Refund Cheque. Odovzdanú batožinu preberie priamo colný úradník.
  4. zameňte Tax Refund Cheque za hotovosť v banke, Tax-Free-Barauszahlungsstelle (výplatné miesto), alebo zmenárni (Check-in 2), prípadne v tranzitnej časti letiska.

Ak máte tovar v príručnej batožine a letíte z východov označených ako Non-Schengen Gates D21 - D70, G01 - G99 tak

  1. prejdite pasovou kontrolou.
  2. ukážte tovar colníkom. Nechajte si opečiatkovať Tax Refund Cheque. Ak prestupujete v krajine EÚ (napr. let Wien - Frankfurt - USA), stačí tak urobiť až v poslednej krajine, z ktorej opúšťate priestor EÚ. (Franfurkt)
  3. zameňte Tax Refund Cheque za hotovosť v banke, Tax-Free-Barauszahlungsstelle (výplatné miesto), zmenárni (Terminal 2) alebo v zóne transferu.

Ak sa pri pulte nenachádza colný úradník,

zavolajte ho telefónom, ktorý je tam k dispozícii.

Ak je banke zatvorená,

vhoďte Tax Refund Cheque do schránky vedľa bankového pultu. Peniaze vám budú vrátené.