KANCELÁRIA STRÁT A NÁLEZOV

On 30.01.2020, the WHO declared the outbreak of the new coronavirus 2019-nCoV to be a so-called health emergency of international significance. Current developments have an impact on current flight operations at Vienna International Airport, entry to Austria and other destinations and much more. You will find the most important information at  https://www.viennaairport.com/currentinformation

FONDOVÝ KANCELÁRSKY OTVORENÝ PRE VÁS OD PONDELIA DO Nedele, 8:00 - 18:00

Ak ste stratili urèitý predmet v termináloch, v areáli letiska (napr. v parkovacích domoch), vo vlaku CAT alebo v prichádzajúcich lietadlách, zaregistrujte tu svoje hlásenie o strate.

Štatistika potvrdzuje, že každá druhá správa o evidovanej strate vedie k úspešnej transakcii a stratenú položku je možné vrátiť jej vlastníkovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ak ste stratili predmety v termináloch, v areáli letiska (napr. v parkovacích domoch), v lietadle po pristátí na Letisku Viedeò alebo vo vlaku CAT, podajte hneï online hlásenie o strate. Pri cielenom h¾adaní môže by užitoèné, keï uvediete všetky relevantné informácie o stratenom predmete: znaèku, model, farbu, materiál, obal (puzdro, taška, vrecko,...), obsah, prívesok, nálepku atï.

Keï h¾adaný predmet získame, upovedomíme vás prostredníctvom e-mailu, kde a odkedy si ho môžete vyzdvihnú.

Otváracie hodiny kancelárie strát a nálezov: 8:00 – 18:00 hod.

Ak ste si zabudli niečo v odlietajúcom lietadle, kontaktujte cieľové letisko. Možno vám pomôže aj vaša letecká spoločnosť.

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť.

Fee List

Found Item

Basic fee (EUR)

Laptop, tablet

25,-

Wallet, mobile phone, camera, video cam and accessories, portable audio device (MP3, iPod), other electronic devices, stroller, suitcase and trolley, var. bags, travelbag,backpack, cash from 50 EUR up

20,-

Keys, wristwatch, jewellery, eReader (e.g. Kindle), scissors, var. knifes, tools, musical instruments

15,-

Passport, driver’s licence, registration certificate, identity card and documents, optical glasses, sunglasses, speakers, headphones, electronic accessories, skis and accessories, inline skates, skateboard, scooter, other sports goods

10,-

Coat, jacket, blazer, photos, photo album, smoking utensils, spirits, food, lighter, paper/plastic bags, cosmetics, filofax, calendar, bank books/securities

5,-

Umbrella, walking cane, crutch/walking frames, medical aids (wheel chair, rollator), toys, various clothing (head gear, shawl, belt, shoes, gloves, pullover, cardigan, trousers, blanket), stationary, book

2,50

EC card/ARM card, credit card, medications), miscellaneous (e.g. child seat)

Free of charge

 

  • From the 8th day (from documentation of find) a storage fee will be charged. Maximum charge for storage fee is up to the 30th storage day - maximum charge is 15 Euros.

  • When calculating the basic fee for multiple found items, only the item with the highest fee is calculated.

Example:​

Lost travel bag (20 € plus storage fee) with laptop (25 € plus storage fee), stored in Lost Property Office for 10 days.

  • Basic fee: 25 €

  • Storage fee (accrued from 8th day) 3 x 0,50 €: 1 ,50 €

  • Overall amount: 26,50 €

VYZDVIHNUTIE A ZAPLATENIE POPLATKU 

Keď váš predmet získame, máte niekoľko možností, ako si ho môžete vyzdvihnúť a zaplatiť:

1. KANCELÁRIA STRÁT A NÁLEZOV, TERMINÁL 1/ÚROVEÒ 0

Nájdený predmet si môžete vyzdvihnú u nás v kancelárii strát a nálezov, v termináli 1, úroveò 0. Poplatok za nájdenie predmetu môžete uhradi v hotovosti alebo platobnou kartou u nás v kancelárii strát a nálezov. So sebou si vezmite potvrdenie o nájdení predmetu a platný preukaz totožnosti s fotografiou.

Otváracie hodiny: 8:00 – 18:00 hod.
 

2. ZASLANIE KURIÉRSKOU SLUŽBOU

Ak si nebudete môcť predmet vyzdvihnúť osobne, obráťte sa na spoločnosť poskytujúcu zasielateľské a baliace služby „Mail Boxes Etc.“ na adrese A-2320 Schwechat alebo na iného vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb.

Kontaktné údaje spoločnosti „Mail Boxes Etc.-Schwechat“:
E-mail:   Mbe0045@mbe.at

Vyzdvihnutím nájdených predmetov kuriérskou službou a uhradením poplatku za ich nájdenie musí poveriť samotný majiteľ.

Vezmite do úvahy, že poplatok za nájdenie predmetov musíte uhradiť vopred. Svoju faktúru môžete uhradiť kreditnou kartou prostredníctvom našej online platobnej služby. Prístup k nej získate pomocou odkazu, ktorý vám posielame spolu s našou faktúrou e-mailom.

K dispozícii máte aj možnosť platby bankovým prevodom. Do poľa účel platby uveďte číslo faktúry, v opačnom prípade nebudeme vedieť vašu platbu priradiť. Všetky výdavky znáša objednávateľ.

Až po vykonaní úhrady môžeme váš predmet odovzdať kuriérskej službe.
 

FAQ

Ak ste niečo stratili, podajte najprv hlásenie o strate. My vás budeme obratom informovať o tom, keď nájdeme predmet, ktorý zodpovedá vášmu opisu. Okrem toho dostanete najneskôr po 4 a 10 dňoch správu o stave. 

Oblasť kompetencií kancelárie strát a nálezov na Letisku Viedeň sa vzťahuje na celý areál letiska (napr. v parkovacích domoch), terminály, lietadlá po pristátí na Letisku Viedeň a vlaky CAT.

V prípade straty v lietadlách, ktoré z Viedne odleteli, sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť alebo na príslušné cieľové letisko.

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť.

Za nájdené predmety v mestských verejných dopravných prostriedkoch sú kompetentní príslušní prevádzkovatelia.

Ak ste stratili predmety vo vlaku CAT alebo v lietadle po pristátí vo Viedni, podajte online hlásenie o strate.

Ak ste si zabudli niečo v odlietajúcom lietadle, kontaktujte cieľové letisko. Možno vám pomôže aj vaša letecká spoločnosť.

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju  leteckú spoločnosť.

Osoba vyzdvihujúca nájdený predmet musí predložiť potvrdenie o nájdení predmetu a platný preukaz totožnosti s fotografiou.

Okrem toho treba uhradiť poplatok za nájdenie predmetu.

Váš majetok môže prevziať tretia osoba alebo kuriér. V takomto prípade sa obráťte na spoločnosť poskytujúcu zasielateľské a baliace služby „Mail Boxes Etc.“ na adrese A-2320 Schwechat alebo na vybraného poskytovateľa kuriérskych služieb.

Kontaktné údaje spoločnosti „Mail Boxes Etc.“:
E-mail:  Mbe0045@mbe.at

Vyzdvihnutím nájdených predmetov kuriérskou službou a uhradením poplatku za ich nájdenie musí poveriť samotný majiteľ.

V prípade vyzdvihnutia treťou osobou treba predložiť potvrdenie o nájdení predmetu a platný preukaz totožnosti s fotografiou osoby vyzdvihujúcej nájdený predmet. 

V prípade straty zaregistrovanej batožiny počas letu sa obráťte na svoju   leteckú spoločnosť .

Nájdené predmety, ktoré nepodliehajú skaze sa uschovávajú 12 mesiacov.

Keď si chcete vyzdvihnúť nájdený predmet v kancelárii strát a nálezov v termináli 1/úroveň 0, odporúčame vám parkovisko na krátkodobé parkovanie K1 alebo parkovací dom č. 3. Parkovacie poplatky za využívanie parkovacích plôch nájdete na našej stránke  Prehľad poplatkov za parkovanie .

Môžete tak urobiť prostredníctvom nášho online formulára. Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám ozveme.