Cestovanie s detmi

Každý, kto cestuje s demi si želá, aby to prebiehalo bez komplikácií a  aby to bol zážitok pre celú rodinu. Letisko Viedeò sa preto snaží spríjemni cestovateské zážitky aj s najmenšími pasažiermi tak, ako sa len dá. Pre Vás a Vaše diea máme pripravené nasledovné zariadenia:
 

Family Fun Gate – Svet zážitkov pre deti

Výnimočnou atrakciou pre deti je náš Family Fun Gate v Termináli 3, bezprostredne za obchodnou zónou na začiatku východových brán F-Gates. Na ploche cirka 70 m² čakajú na deti šmýkačka, stena na lezenie, labyrint, otáčacie dvere, molitanové hady. Táto zóna je určená pre deti od 4-10 rokov. Pre najmenších je pripravený prebaľovací pult, pre rodičov je tu dosť miest na sedenie. Vstup je zadarmo a celá táto zóna je pre deti otvorená nonstop.
 

Family Corner

Pri východových bránach F – Gates a G –Gates v tranzitnej zóne majú deti k dispozícii takzvané  „Family Corner“. Deti môžu na interaktívnych obrazovkách hra hru „Letí, letí…“, a snaži sa    zastavi let objektov, ktoré nelietajú. Okrem toho je pri východových bránach G-Gates zariadená zóna na  hranie pre malé deti. Chceme však upozorni na skutoènos, že  Family corner nie sú obsadené personálom Letiska Viedeò.
 

Servisná služba – bezplatné vypožièanie detského koèíka

V našom Baggage Service Center v Termináli 3 si môžu rodiny, ktoré pri registrácii na let odovzdali vlastný  kočík bezplatne požičať detský kočík. Pri vstupe na palubu lietadla ho jednoducho nechajú pracovníkovi letiska (Gate Agent).

Prebaľovacie pulty

Preba¾ovacie pulty sa nachádzajú takmer na každej väèšej toalete.

Návštevnícke centrum VISITAIR-Center a terasa pre návštevníkov

Kvôli návšteve našeho návštevníckeho centra VISITAIR-Center, alebo Terasy pre návštevníkov letiska nemusíte skutoène vycestova. Pozývame Vás navštívi naše letisko, pozrie sa, ako funguje a nahliadnu do jeho zákulisia.